Broms

Broms
Foto: www.fotoakuten.se

Kännetecken

Bromsarna är kraftigt byggda och har ett stort huvud och stora, skimrande fasettögon. Mundelarna ärstickande och sugande. Beroende på art varierar längden från 6 till 30 mm. De är snabba flygare; fäbromsen kan komma upp i en hastighet av 60 km/h.

Utbredning

Bromsar finns över hela världen. Det finns över 4 000 arter. I Sverige finns 45 arter fördelade på sju släkten, varav de mest anmärkningsvärda är boskapsbromsen (Tabanus bovinus), renbromsen(Tabanus tarandinus) och blindbromsen(Chrysops caecutiens).

Levnadssätt

Bromsar är blodsugande insekter, som anfaller idisslande däggdjur, hästar och människor. Det är dock endast honan som suger blod, vilket hon behöver för att utveckla sina ägg. Hannarna lever huvudsakligen av blommors nektar. Bromsarna genomgår fullständig metamofors, det vill säga att äggen kläcks till larver som måste äta och växa innan de kan förpuppa sig och förvandlas till vuxna insekter. Utvecklingstakten bestäms till stor del av temperaturen.

Källa: wikipedia.org